EE US

Varade loetelu

Mis varad konkreetselt täna fondi kuuluvad?
Kõik fondi investeeringud on avalikud, aga sellise põhimõttega, et avalikud viiteajaga, mitte jooksvalt. Iga aasta jaanuarikuus  (05.JAN) avaldatakse kinnisvaraobjektide loend, mida fond omab, koos auditeeritud hindamisaktide ja finantsaruannetega. Põhimõte on, et kõik osanikud saaksid selge ülevaate, mille omanikud nad täpselt on. Usaldusfondi partneritele antakse lisaks kõikide toimunud tehingute kohta lisasselgitusi ja avatakse ka tehingute eesmärke ja tagamaid. Samuti arutatakse (lähi)tuleviku plaane.

WOWW.com 2021. aasta jooksul omandatud varade loetelu avalikustatakse: 05.01.2022
Puhveraeg on vajalik selleks, et saaksime oma investeerimisstrateegiat efektiivsemalt ellu viia. Kui peaksime läbi aasta pidevalt jooksvalt aru andma kõikidest tehingutest, oleks väga raske fookust hoida ja fondi efektiivselt juhtida. Kord aastas tagantjärgi, ühekorraga ja põhjalikult seda teha on aga vägagi mõistlik ja vajalik.

Mis varaklassidest fond koosneb?
1. Kvaliteetne (asukoht) ja mingis aspektis asendamatu, kuid keskklassile jõukohane kinnisvara, >80%. Eesmärk teenida nii rendimaksetelt kui ka väärtuse kasvult.
2. Kuld ja hõbe, <15%. Väärismetalle omatakse raha ekvivalendina, lihtsalt eurode asemel, et kindlustada end läbi aastate paremini inflatsiooni vastu (fondil on ju pidevalt vabu vahendeid vaja hoida).
3. Eurod kontol, ca 5%. Raha katsutakse omada nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hetkel vajalik.

Kuidas WOWW investeerimisotsuseid teeb?
Meie strateegia on talupoeglik ja maalähedane. Fond paigutab raha kvalitsesse, rahavoogu genereerivasse kinnisvarasse. Kinnisvaral peab olema mingi monopoolne aspekt (asukoht, unikaalsus). Esialgu soetatakse kinnisvara ainult Eestis, ehk siis (Põhja) Ida-Euroopas. Soetatame sellist liiki kinnisvara, mille turg ei ole hetkel liialt aktiivne. Valime välja mitmeid sarnaseid objekte ning seejärel peame hinnaläbirääkimisi, et valida välja sobivaim tehing. Remondivajadus (ka koos kasutusotstarbe muutmisega) on tavaliselt tervitatav, kui võimalus kinnisvara väärtusekasvu kiirendada. 

Keskendume pikaajalistele ja hea suhtumisega rentnikesse, viimast senti ei hakka neilt reeglina välja pigistama. Vabu vahendeid hoiame (fiat-)raha asemel kullas ja hõbedas, selleks, et paremini pidada sammu inflatsiooniga. Laenuvõimendust kasutame turu olulise languse perioodidel, heade tehingute olemasolul. Turgude ajastamise osas oleme seega oportunistlik-optimistlikult meelestatud, see moodustab olulise osa fondi strateegiast. Meie jaoks pole niivõrd oluline objekti täpne kasutusotstarve, kuivõrd milline on selle tootluspotentsiaal (rendimaksed ja väärtusekasv kombineerituna). Sellegipoolest, elukondlik kinnisvara on eelistatum.

WOWW.com © 2021

EE US