Privaatsustingimused

Mõistame täielikult, et meie Klientide jaoks on privaatsus väga oluline. Alljärgnevalt selgitame, kuidas WOWW.com isikuandmeid töötleb.

Kliendi privaatsuseeskirjad
WOWW.com OÜ isikuandmete vastutav töötleja on WOWW.com OÜ (ettevõtte ID: 12843755, Laki 32, 12915 Tallinn, Eesti) (+372 600 3355 / info@woww.com) Andmekaitseametnik: Kristjan Kuutok, +372 600 3355 / kristjan@woww.com

Millist isiklikku teavet me kogume?
- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
- kodune aadress
- pangakonto number
- ostude ajalugu ja maksumus
- taotlused kontakti saamiseks (kui klient võtab ühendust e-posti kaudu)
- IP-aadress, domeeni ID ja brauseri teave

Millistel juhtudel kogume isiklikku teavet?
- kui klient registreerub uudiskirja saamiseks
- kui klient broneerib reisi endale või oma reisipartnerile
- kui klient teeb makse reisikorraldajale
- kui klient saadab kontaktpäringu reisikorraldajale või kolmandale osapoolele (hotell, lennufirma, süstik)
- kui klient sirvib WOWW.com veebilehte

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Peame teie konto või broneeringu töötlemiseks töötlema teie isikuandmeid selleks, et suudaksime pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mida soovite osta, ning abistama teid muude tellimuste või tagasimaksete tegemisel.

Me kasutame tellimuste ja broneeringute töötlemiseks isiklikku teavet.

Kogutud isiklik teave võimaldab meil analüüsida klientide eelistusi ja ostukäitumist. See teave sisaldab: ostukuupäeva, toodet, kogust, hinda ja klienditeavet.

Konto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagasimaksmiseks.

Klienditeeninduse olukordade lahendamiseks on vaja isiklikku teavet, näiteks e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi.

Kogume veebisaidi külastajate IP-aadresse ja muid domeenitunnuseid, et funktsioone täiustada ja täiendada ning parandada klientide kogemusi ja pakkumist.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Isiklikku teavet kogutakse ja töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.
Isikuandmeid töödeldakse selleks, et aidata meil täita meie seadusest tulenevaid kohustusi (nt kokkulepped ja tagasimaksed).
Kliendi isikuandmeid töödeldakse ka järgmistel asjaoludel ja ainult kliendi nõusolekul:
- asutused (turvalisus, piirikontroll, toll)
- hädaolukorrad (kindlustusfirmad, meditsiinitöötajad)
- ohutusmeetmed (õnnetuste ennetamine)
- teenuste arendamine (turundus, analüüs, arendus)

Pooled, kellele isikuandmeid edastatakse
Klientide isiklik klienditeave kantakse üle klienditoele, et aidata hallata klientide ostuajalugu ja hallata/lahendada
kliendikogemusi.

Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatele osapooltele (hotellid, lennufirmad, transpordiettevõtted, IT-teenuse
pakkujad), et kliendi tooteost oleks võimalik korraldada korralikult ja ennekõike ohutult.

Kui tehingu müümiseks või teostamiseks on vaja kullerit, tuleb kullerile üle anda kliendi nimi, telefoninumber, kodune
aadress ja e-posti aadress.

Kuna veebipood on teenusepakkuja vastutusel ja kontrolli all, edastatakse kliendi isiklik teave raamatupidamise
eesmärgil teenusepakkujale.

Klientide isiklikku teavet võib vajadusel edastada ka IT-teenuse pakkujatele, et säilitada ja arendada e-kaubanduse
funktsioone ja teavet.

WOWW.com OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja vastutav töötleja. WOWW.com OÜ edastab maksete
tegemiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le, kes on WOWW.com OÜ makseteenuse pakkuja.

Turvalisus ja juurdepääs teabele
Klientide isikuandmeid hoitakse WOWW.com OÜ serverites ja need asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis ja Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis. Isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, kus Euroopa Komisjon on
määranud kindlaks piisava eraelu puutumatuse kaitse taseme, samuti USA ettevõtetele, kes on seotud
privaatsuskilbiga.

WOWW.com OÜ töötajatel on juurdepääs klientide isiklikule teabele, mida nad saavad kasutada e -kaubanduse
kasutamisega seotud probleemide lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks.

WOWW.com OÜ kasutab kliendiinfo kaitsmiseks sisseehitatud ja väliseid turvameetmeid. Need võimaldavad
WOWW.com OÜ-l kaitsta ja hallata oma klientide isikuandmeid tahtmatute, tahtlike ja ebaseaduslike juhtumite eest,
kui nende isikuandmeid võidakse kahjustada.

Isikliku teabe jagamine e-poe (WOWW.com OÜ) ja partnerite (nt lennufirma) vahel toimub alati vastavalt sõlmitud
lepingutele. Vastutavad töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete jagamiseks turvalised ja seaduslikud tagatised

Isikuandmete kättesaadavus ja muudatused
WOWW.com OÜ tellimused ja ostud tehakse ilma kasutajakontota. Kliendi esitatud teabele pääseb ühendust
WOWW.com OÜ klienditeenindusega. Teil on igal ajal õigus saada teavet ja oma isikliku teabe koopiaid. Küsitlus on
tasuta.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest
klienditeenindusele e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine
E-kaubanduse kliendikonto sulgemisel eemaldatakse teie isiklik teave, välja arvatud juhul, kui seda teavet on vaja
säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste korral. WOWW.com OÜ-l puudub kliendikonto teenus.

Kui teete e-poest ostu ilma kliendikontota, säilitatakse teie ostuajalugu kolm aastat.

Tasumine ja vaidluse korral tuleb isikuandmeid säilitada kuni juhtumi lahendamiseni või kuni juhtumi
aegumiskuupäevani.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid tuleb säilitada seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine
Kui soovite oma isiklikku teavet eemaldada, peate võtma klienditeenindusega ühendust e-posti teel.

Eemaldamistaotlusele tuleb vastata hiljemalt ühe kuu jooksul ja klienti tuleb eemaldamise kuupäevast eraldi
teavitada.

Andmeedastus
Isikuandmete (e-posti teel) edastamise taotlustele tuleb vastata hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditeenindus kinnitab
teie nõusolekut ja teatab teile eraldi teie isikuandmete edastamise kuupäeva.

Otseturundussõnumid
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse kliendi nõusolekul otseturundussuhtluste saatmiseks. Kui klient ei
soovi otseturundusteateid saada, võib ta tellimuse lõpetada e-posti aadressil oleva lingi kaudu või võtta ühendust
klienditeenindusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (analüüs, profileerimine), on kliendil õigus igal ajal oma
isikuandmete töötlemisele ja kasutamisele vastuväiteid esitada, teatades sellest otse WOWW.com OÜ
klienditeenindusele.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmetega seotud vaidlused lahendatakse alati peamiselt klienditeeninduse kaudu (info@woww.com / +372 600
3355).

Kaebusi saab esitada otse Eesti andmekaitseametile (info@aki.ee)