EE US

Privaatsuseeskirjad

Mõistame täielikult, et meie Klientide jaoks on privaatsus oluline. Alljärgnevalt selgitame, kuidas WOWW.com Usaldusfond isikuandmeid töötleb.

Kliendi privaatsuseeskirjad
WOWW.com isikuandmete vastutav töötleja on WOWW.com Usaldusfond, ettevõtte reg kood: 16190741, Rannamaja, Borrby küla, Vormsi vald 91302, Eesti, +372 600 3355 / info@woww.com. Andmekaitseametnik: Kristian Kuutok, +372 600 3355 / kristian@woww.com.

Millist isiklikku teavet me kogume?
- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
- kodune aadress
- pangakonto number
- investeeringute ajalugu ja väärtus
- taotlused kontakti saamiseks (kui klient võtab ühendust e-posti kaudu)
- IP-aadress, domeeni ID ja brauseri teave

Millistel juhtudel kogume isiklikku teavet?
- kui klient registreerub uudiskirja saamiseks
- kui klient registreerub nõustamisele
- kui klient teeb investeeringu WOWW.com Usaldusfond kontole
- kui klient saadab kontaktpäringu WOWW fondile
- kui klient sirvib WOWW.com veebilehte

Isikuandmete töötlemise eesmärk
- Peame teie konto või broneeringu töötlemiseks töötlema teie isikuandmeid selleks, et suudaksime pakkuda teile investeerimistooteid ja teenuseid, mida soovite tellida, ning abistama teid muude investeeringute või tagasimaksete tegemisel.
- Me kasutame tellimuste ja broneeringute töötlemiseks isiklikku teavet.
- Kogutud isiklik teave võimaldab meil analüüsida klientide eelistusi ja ostukäitumist. See teave sisaldab: ostukuupäeva, toodet, kogust, hinda ja klienditeavet.
- Konto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagasimaksmiseks.
- Klienditeeninduse olukordade lahendamiseks on vaja isiklikku teavet, näiteks e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi.
- Kogume veebisaidi külastajate IP-aadresse ja muid domeenitunnuseid, et funktsioone täiustada ja täiendada ning parandada klientide kogemusi ja pakkumist.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
- Isiklikku teavet kogutakse ja töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.
- Isikuandmeid töödeldakse selleks, et aidata meil täita meie seadusest tulenevaid kohustusi (nt kokkulepped ja tagasimaksed).
- Kliendi isikuandmeid töödeldakse ka järgmistel asjaoludel ja ainult kliendi nõusolekul: asutused (turvalisus, piirikontroll, toll) ; hädaolukorrad (kindlustusfirmad, meditsiinitöötajad) ; ohutusmeetmed (õnnetuste ennetamine) ; teenuste arendamine (turundus, analüüs, arendus)

Pooled, kellele isikuandmeid edastatakse
- Klientide isiklik klienditeave kantakse üle klienditoele, et aidata hallata klientide ostuajalugu ja hallata/lahendada kliendikogemusi.
- Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatele osapooltele (nt pangad, IT-teenusepakkujad), et kliendi tooteost oleks võimalik korraldada korralikult ja ennekõike ohutult.
- Kui tehingu müümiseks või teostamiseks on vaja kullerit, tuleb kullerile üle anda kliendi nimi, telefoninumber, kodune aadress ja e-posti aadress.
- Kuna veebipood on teenusepakkuja vastutusel ja kontrolli all, edastatakse kliendi isiklik teave raamatupidamise eesmärgil teenusepakkujale.
- Klientide isiklikku teavet võib vajadusel edastada ka IT-teenuse pakkujatele, et säilitada ja arendada e-kaubanduse funktsioone ja teavet.
- WOWW.com Usaldusfond on isikuandmete vastutav töötleja ja vastutav töötleja. WOWW.com Usaldusfond edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le, kes on -
- WOWW.com Usaldusfondi makseteenuse pakkuja.

Turvalisus ja juurdepääs teabele
- Klientide isikuandmeid hoitakse WOWW.com Usaldusfondi serverites ja need asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis. Isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, kus Euroopa Komisjon on määranud kindlaks piisava eraelu puutumatuse kaitse taseme, samuti USA ettevõtetele, kes on seotud privaatsuskilbiga.
- WOWW.com Usaldusfond töötajatel on juurdepääs klientide isiklikule teabele, mida nad saavad kasutada e -kaubanduse kasutamisega seotud probleemide lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks.
- WOWW.com Usaldusfond kasutab kliendiinfo kaitsmiseks sisseehitatud ja väliseid turvameetmeid. Need võimaldavad WOWW.com Usaldusfondil kaitsta ja hallata oma klientide isikuandmeid tahtmatute, tahtlike ja ebaseaduslike juhtumite eest, kui nende isikuandmeid võidakse kahjustada.
- Isikliku teabe jagamine e-poe (WOWW.com Usaldusfond) ja partnerite (nt IT-teenusepakkuja) vahel toimub alati vastavalt sõlmitud lepingutele. Vastutavad töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete jagamiseks turvalised ja seaduslikud tagatised

Isikuandmete kättesaadavus ja muudatused
- WOWW Usaldusfondi tellimused ja ostud tehakse ilma kasutajakontota. Kliendi esitatud teabele pääseb ühendust WOWW.com klienditeenindusega. Teil on igal ajal õigus saada teavet ja oma isikliku teabe koopiaid. Küsitlus on tasuta.

Nõusoleku tagasivõtmine
- Kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditeenindusele e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine
- E-kaubanduse kliendikonto sulgemisel eemaldatakse teie isiklik teave, välja arvatud juhul, kui seda teavet on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste korral. WOWW.com Usaldusfondil puudub kliendikonto teenus.
- Kui teete e-poest ostu ilma kliendikontota, säilitatakse teie ostuajalugu kolm aastat.
- Tasumine ja vaidluse korral tuleb isikuandmeid säilitada kuni juhtumi lahendamiseni või kuni juhtumi aegumiskuupäevani.
- Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid tuleb säilitada seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine
- Kui soovite oma isiklikku teavet eemaldada, peate võtma klienditeenindusega ühendust e-posti teel.
- Eemaldamistaotlusele tuleb vastata hiljemalt ühe kuu jooksul ja klienti tuleb eemaldamise kuupäevast eraldi teavitada.

Andmeedastus
- Isikuandmete (e-posti teel) edastamise taotlustele tuleb vastata hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditeenindus kinnitab teie nõusolekut ja teatab teile eraldi teie isikuandmete edastamise kuupäeva.

Otseturundus sõnumid
- E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse kliendi nõusolekul otseturundussuhtluste saatmiseks. Kui klient ei soovi otseturundusteateid saada, võib ta tellimuse lõpetada e-posti aadressil oleva lingi kaudu või võtta ühendust klienditeenindusega.
- Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (analüüs, profileerimine), on kliendil õigus igal ajal oma isikuandmete töötlemisele ja kasutamisele vastuväiteid esitada, teatades sellest otse WOWW.com klienditeenindusele.

Vaidluste lahendamine
- Isikuandmetega seotud vaidlused lahendatakse alati peamiselt klienditeeninduse kaudu (info@woww.com / +372 600 3355).
- Kaebusi saab esitada otse Eesti andmekaitseametile (info@aki.ee).

WOWW.com © 2021
Pildid / WOWW dot

EE US