Ehdot

Matkanjärjestäjä WOWW.com OÜ (Y-tunnus: 2843755, osoite Laki 32, 12915 Tallinn, Viro) sekä asiakas, joka tekee tilauksen WOWW.com nettisivuston kautta ja joka tilauksen yhteydessä kirjoittaa tilauslomakkeeseen henkilökohtaiset tietonsa, on sitoutunut seuraaviin ehtoihin.

1. Yleiset ehdot
1.1. Sopimusten molemmat osapuolet noudattavat Viron tasavallan asettamia lakeja ja asetuksia, sekä woww.com sivuston ryhmämatkojen yleissääntöjä.
1.2. WOWW.com OÜ:llä on oikeus tehdä milloin tahansa muutoksia tarjolla olevaan tuotteeseen.
1.3. WOWW.com OÜ:llä on oikeus muuttaa palvelun ehtoja, eikä ole velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle siitä kirjallisesti.
1.4. Kun asiakas suorittaa oston WOWW.com sivustolta, lisätään hänen sähköpostiosoitteensa automaattisesti uutiskirjeiden lähetyslistalle. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa napsauttamalla viestin alla olevaa linkkiä.
1.5. WOWW.com OÜ:n tarjoamat matkapalvelut noudattavat direktiiviä EU 2015/2302. Pakettimatkan ostaneella asiakkaalla on EU-lainsäädännön mukaiset oikeudet. WOWW. com OÜ on vastuussa palvelujen asianmukaisesta tarjonnasta. Tämän lisäksi WOWW.com OÜ:llä on lain mukaan oltava matkavakuus, josta hyvitetään asiakkaalle maksut, mikäli matka peruuntuu ja samalla turvaamaan asiakkaan paluu lähtö- tai muuhun sovittuun paikkaan. Direktiivin EU 2015/2302 mukaiset yleiset ehdot: https://www.woww.com/pakettimatkan-tiedot.

2. WOWW matkat ja maksaminen
2.1. Teknisten syiden takia, kaikki nähtävillä olevat WOWW- pakettimatkat eivät välttämättä aina ole saatavilla
2.2. Mikäli WOWW.com:in tarjoamaa matkaa ei ole tarjolla tai tilausta ei voida suorittaa, ottaa WOWW.com:in asiakaspalvelu asiakkaaseen yhteyttä. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalle tarjotaan uutta lähtöaikaa tai vastaavaa korvaavaa matkaa. Mikäli asiakas ei suostu uusiin ehtoihin, voi hän hylätä tarjouksen ja jo maksetut maksut palautetaan takaisin asiakkaalle.
2.3. Esillä olevat tuotekuvat ovat havainnollistamistarkoituksia varten ja saattavat poiketa todellisista tarjouksista
2.4. WOWW.com:in matkakohteiden kuvaukset eivät välttämättä ole perusteellisia ja saattavat sisältää virheitä.
2.5. Matkan varaaminen: WOWW.com etusivu -> Lue Lisää -> Ennakkovaraa -> Asiakastiedot (asiakas täyttää) -> Maksutavan valinta -> Ehtojen hyväksyntä -> Varaa
2.6. Tilauksen tekevä asiakas sitoutuu antamaan tarvittavat yhteystiedot (sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
2.7. Asiakas sitoutuu antamaan oikeat yhteystiedot tilauksen yhteydessä. WOWW.com OÜ ei ole vastuussa seuraamuksista, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä yhteystiedoista.
2.8. Asiakas on vastuussa viisumin ja / tai matkustusasiakirjojen voimassaolosta. WOWW.com OÜ ei ota vastuuta asiakkaan viisumin ja / tai matkustusasiakirjojen voimassaolosta.
2.9. Asiakas saa valita maksutavakseen joko (a.) luottokortin tai (b.) tilisiirron.
a) Verkkomaksaminen luottokortilla. Asiakkaalle lähetetään ennakkovarauksen yhteydessä linkki, jonka kautta varausmaksun sekä matkan pystyy maksamaan luottokortilla (Visa, MasterCard)
b) Maksaminen tilisiirtona. Asiakkaalle lähetetään ennakkovarauksen yhteydessä lasku asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka kautta varausmaksun sekä matkan pystyy maksamaan. WOWW.com OÜ:n pankkitili: IBAN Swedbank EE712200221061910866 SWIFT/BIC HABAEE2X

3. Pakettimatkojen maksuehdot
3.1. Varausmaksu on 200 euroa jokaista yli kaksi (2) vuotiasta matkustajaa kohden. 200 euron varausmaksu tulee suorittaa jokaisesta yli kaksi vuotiaasta matkustajasta.
3.2. Mikäli asiakas ei maksa varausmaksua määräaikaan mennessä, on WOWW.com OÜ:llä oikeus peruuttaa asiakkaan matka ilman erillistä ilmoitusta.
3.3. Asiakas suorittaa maksun matkatarjouksessa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli asiakas ei maksa varausmaksua määräaikaan mennessä, on WOWW.com OÜ:llä oikeus peruuttaa asiakkaan matka ilman erillistä ilmoitusta.
3.4. Varausmaksua ei palauteta
3.5. Asiakkaan maksamia maksuja ei palauteta WOWW.com OÜ:n ilmoittaman laskun eräpäivän jälkeen.
3.6. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä
3.7. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Hinnat
4.1. Kaikki WOWW.com sivustolla olevat tarjoukset ovat ilmoitettu euroissa.
4.2. WOWW.com OÜ:llä on oikeus muuttaa hintoja
4.3. Mikäli WOWW.com OÜ muuttaa hintoja sen jälkeen, kun asiakas on jo tehnyt tilauksen, on asiakkaalla oikeus saada tuote alkuperäisen tarjouksen hintaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron kompensointia.

5. Pakettimatkojen peruutus- ja muutosehdot
5.1. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa varaamansa matkan. Varausmaksua ei makseta takaisin. Muut maksut maksetaan matkatarjouksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
5.2. Mikäli asiakas peruu matkan, jo maksettuja maksuja ei palauteta, mikäli peruutus tapahtuu laskun -eräpäivän jälkeen (VÕS § 874) https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526082015004/consolide
(1) - Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus, milloin tahansa ennen matkan alkamista
(2) - Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen 1 momentin nojalla, matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
(3) - Tämän pykälän toisessa momentissa (2) määritelty korvauksen määrä on paketin hinta, josta on vähennetty matkanjärjestäjälle syntyvät kustannukset sekä tulot, jotka matkanjärjestäjä on oikeutettu saamaan. Tällaisen korvauksen määrä voidaan vahvistaa sopimuksessa prosentteina paketin hinnasta.
5.3. Matkustajien nimien vaihtaminen on mahdollista määräaikaan saakka: 2 viikkoa ennen lähtöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Varatessasi matkan verkossa, puhelimitse tai henkilökohtaisesti WOWW.com:in edustajan kautta, tulevat WOWW.com OÜ sekä WOWW.com OÜ:n yhteistyökumppanit käsittelemään annettuja henkilötietoja tavoilla, jotka ovat matkan kannalta välttämättömiä.

Yhteistyökumppaneihin lukeutuvat muun muassa hotellit, lentoyhtiöt sekä paikalliset yhteistyökumppanit (esim. kuljetuspalvelut). Riippuen matkakohteen sijainnista, henkilötietoja saatetaan käsitellä myös EU:n sekä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan myös maksupalveluiden tarjoajille. WOWW.com OÜ:n maksupalveluista vastaa Maksekeskus AS.

Mikäli annat matkakumppaneiden henkilötietoja, on teidän varmistettava heidän suosumuksensa tähän ja varmistettava myös, että teillä on oikeus antaa nämä tiedot. Käsittelemme kaikkia annettuja henkilötietoja saman periaatteen mukaan ja teidän on myös varmistettava, että matkakumppanit ovat tietoisia henkilötietojen käsittelytavoista.

WOWW.com OÜ pitää rekisteriä kaikista kerätyistä henkilötiedoista ja vastaa jokaisesta henkilötiedon säilytyksestä, sekä käsittelystä.

Käytämme henkilötietoja myös markkinointiin sekä tarjousten tekemiseen. Jokainen asiakas pystyy milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta WOWW.com ÖU:n markkinointiviestejä. Tämä onnistuu joko peruuttamalla markkinointiviestit mainoksen mukana tulevan linkin kautta tai ottamalla meihin suoraan yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse.

WOWW.com OÜ noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli teillä herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyen, niin voitte ottaa meihin, milloin tahansa yhteyttä.

info@woww.com / 040 551 2557 / Laki 32, 12915 Tallinn, Viro

PAKETTIMATKAA KOSKEVAT TIEDOT
Tarjottu pakettimatkapalvelu on direktiivin (EU) 2015/2302 alaisuudessa. Tämän myötä asiakkailla on kaikki oikeudet, jotka matkustajilla on EU:n lainsäädännön nojalla, kun he matkustavat pakettimatkojen kanssa. WOWW.com OÜ on yksin vastuussa myydyn pakettimatkan asianmukaisesta tarjonnasta. Tämän lisäksi WOWW.com OÜ:lla on oltava vakuudet, joista maksetaan asiakkaalle takaisin maksut, jotka asiakas on maksanut, mikäli pakettimatkan myynyt yritys ei pysty täyttämään vaadittuja velvoitteitaan taloudellisen vakavaraisuuden takia ja samalla taattava asiakkaalle paluu joko lähtöpaikkaan tai mihin tahansa muuhun sovittuun paikkaan.Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset oikeudet:

1.Matkustaja saa kaikki matkapakettia koskevat asiaankuuluvat tiedot ennen pakettimatkasopimuksen hyväksymistä.
2.. Sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta toteutuksesta on aina vastuussa vähintäänkin yksi yrityksen (woww.com oü) yhteyshenkilö
3.Matkustajalle on annettava hätänumero tai yrityksen yhteystiedot, joiden kautta matkustaja pystyy ottamaan yhteyttä matkanjärjestäjään tai yrityksen yhteyshenkilöön.
4. Matkustaja pystyy osoittamaan/lahjoittamaan ostamansa matkapaketin toiselle henkilölle – kohtuullisen määräajan rajoissa. Lisäkustannukset saattavat myös olla mahdollisia.
5. Pakettimatkan hinta saa nousta ainoastaan silloin, jos erilliskustannukset (esim. polttoainekulut) kasvavat ja mikäli siitä on erikseen ilmoitettu sopimuksessa - viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen matkan alkamista. Asiakas pystyy purkamaan pakettimatkasopimuksen, mikäli matkapaketin hintaan tulee yli kahdeksan prosentin (8%) korotus. Jos matkanjärjestäjä pidättää oikeuden hinnan korottamiseen, on matkustajalla oikeus alennukseen, mikäli matkapakettiin liittyvät kustannuksen vähenevät.
6. Matkustaja voi irtisanoa sopimuksen ilman korvausta ja periä takaisin maksetut summat, mikäli merkittävä osa ostetusta pakettimatkasta muuttuu – lukuun ottamatta hinta (ainoastaan silloin kun ylitys on yli 8%). Jos matkan järjestänyt yritys peruuttaa matkan ennen matkan alkamista, on matkustajalla oikeus palautukseen ja tarvittaessa myös korvaukseen.
7. Poikkeustapauksissa - matkustaja voi irtisanoa sopimuksen ennen matkan alkamista, mikäli matkakohteessa on ilmennyt turvallisuuteen liittyviä ongelmia.
8. Tämän lisäksi matkustaja voi irtisanoa sopimuksen, milloin tahansa ennen matkan alkamista, asianmukaista sekä kohtuullista korvausta vastaan. Korvauksen maksaa irtisanova osapuoli ja korvaussumma päätetään yhdessä matkanjärjestäjän kanssa. 
9. Mikäli merkittävää osaa sovituista palveluista ei pystytä tarjoamaan matkan alkamisen jälkeen sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava muita vastaavia palveluja ilman lisäkustannuksia. Mikäli palveluja ei suoriteta sopimuksen mukaisesti ja näiden noudattamatta jättäminen vaikuttaa merkittävästi pakettimatkapalveluun, eikä matkanjärjestäjä ole korjannut puutteita, voi matkustaja purkaa sopimuksen ilman korvausta.
10. Matkustaja on oikeutettu hinnan alennukseen ja/tai korvaukseen, mikäli sovittuja palveluja ei tarjota tai jos niitä ei tarjota vaatimusten mukaisesti.
11. Matkanjärjestäjän on avustettava matkustajaa kaikissa vaikeuksissa.
12. Mikäli matkanjärjestäjä ei kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan vakavaraisuuden vuoksi, maksetut summat maksetaan takaisin. Mikäli matkan alkamisen jälkeen näyttää siltä, ettei matkanjärjestäjä kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan vakavaraisuuden vuoksi ja matkapaketti sisältää matkustajan kuljetuksen, on matkustajalle taattava kuljetus lähtöpaikkaan tai muuhun sovittuun paikkaan. WOWW.com OÜ:llä on vakuutukset Salva Kindlustuse AS- vakuutusyhtiössä. Matkustaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Salva Kindlustuse AS:aan (Pärnu mnt 16, Tallinna / info@salva.ee / +372 680 0500) tai kuluttajansuojavirastoon (Pronksi 12, 10117 Tallinn / info@tarbijakaitseamet.ee / +372 620 1700), mikäli WOWW.com OÜ ei kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan maksukyvyttömyytensä takia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32015L2302